Kineziologie One Brain - poradna Brno

One Brain - kurzy
 

Škola kineziologie - One Brain®

Certifikované kurzy kineziologie jsou pro všechny, kteří chtějí:

 •  projít tréninkovou cestou osobního rozvoje
 •  zlepšit své vztahy a komunikaci
 •  získat svou sebejistotu
 •  mít více úspěchů v práci a v životě
 •  zlepšit své zdraví
 •  zbavit se stresů a strachů
 •  pomoci svým dětem lépe zvládat školu a učení
 •  pomáhat lidem s jejich emocionálními problémy
 •  učit se nové věci
 •  pracovat na sobě a svém osobním rozvoji 
 •  najít a odstranit příčiny potíží

Kurzy jsou vhodné také pro

 • učitele
 • psychology a terapeuty
 • maséry

 

Three In One Concepts -  seznam kurzů One Brain

Three In One Concepts je ojedinělá tréninková cesta osobního rozvoje, kdy si při postupném absolvování jednotlivých stupňů budete zpracovávat konkrétní životní témata. Je zaměřena na osobní rozvoj prostřednictvím práce s vědomím, podvědomím a tělem.

Lektorka:  Ing. Lada Říhová, Ph.D. - certifikovaná lektorka pro 1. až 8. kurz v období 2013-2018

     - 20 let zkušeností s metodou One Brain

 

1. kurz - NÁSTROJE PROFESE kineziologie (Tools of Trade) - 2 dny    13.-14.10. 2018 Brno

 •    Naučíte se jak používat svalový test, abyste nalezli důležité informace ukryté v podvědomí (např. intenzitu stresu).
 •  Dozvíte se, jak nalézat příčiny problémů a způsoby uvolnění emocionálních stresů.
 •    Seznámíte se s mapou pocitů a emocí, tzv. Barometrem chování. Velmi zajímavá je i kapitola o vzniku systémů přesvědčení.
 •    Naučíte se také určit množství stresu vázané na vzpomínky a odstranit negativní emoce spojené s určitou situací.  
 •    Zjistíte, jak  nalézt motivaci k uskutečnění svých potřeb a přání.
 •    Budete odblokovávat své omezující emoční bloky a destruktivní modely chování z dětství, které vám brání v efektivní  komunikaci a ničí vztahy. 
 •    Dostanete informace o tom, jak funguje mozek a jak využít jeho funkce k rozvoji svého skrytého potenciálu
 •    Naučíte se jednoduchá, ale efektivní cvičení a korekce k harmonizování energií v těle.
 •    Kurz je praktický, takže všechno, co se budeme učit, budeme také procvičovat.
 •    Na kurz Nástroje profese úzce navazuje 2. kurz (viz níže), kde se naučíte celý postup kineziologického odblokování.
 •    V ceně kurzu jsou skripta a pomůcky. Cena kurzu je 3200 Kč. 
 
                               Ceny kurzů v České republice jsou o 50% nižší než v Evropě.
 
 

2. kurz - ZLEPŠI UVĚDOMĚNÍ UČENÍ (Basic One Brain) - 3 dny    19.-21.10. 2018 

 •   Dozvíte se, jak odstraňovat stresy, strachy a problémy s učením - dyslexie (vnímání čtení, grafomotorika, bloky na abecedu a čísla, zablokované oči a uši atd.).
 •    Objasníme si podrobněji funkce mozku.
 •   Dále se naučíme korekce používané k obnovení energetických toků a zlepšení komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.
 •   Po 2. kurzu budete umět základy odblokování s věkovou recesí a s použitím korekcí. Dokážete tak odstranit poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, atd.) a další problémy související s negativními emocemi a stresem. Např. obavy, sebepochybnosti, stresy z práce, vztahové problémy. Pomůžete zlepšit výkonnost, zdraví, sebejistotu a radost ze života.
 •    Sami budete odblokovaní na schopnost přijímat nové informace, na schopnost učit se a na odvahu provádět kineziologická odblokování.
 •    Tento kurz vás neopravňuje k otevření kineziolgické praxe.
 •    V ceně kurzu jsou skripta a pomůcky. Cena kurzu je 4200 Kč.
 
 
 

3. kurz - KÓD TĚLA (Under the Code) - 4 dny

 Práce s rysy obličeje a charakteristickými znaky těla. Pokud jste zmatení a nerozumíte reakcím lidí kolem vás, tak pomocí rysů v obličeji se naučíte lépe chápat jejich chování. Znalosti rysů a jejich funkcí vám pomohou více porozumět i sama sobě. Dozvíte se, jaké  pocity a emoce z Barometru chování jsou přiřazeny k jednotlivým rysům obličeje a díky tomu můžete předvídat, jak se mění chování člověka při působení stresu.
 Tyto znalosti nám velmi usnadní komunikaci nejen během odblokování, ale využijí ji všichni, kteří pracují s lidmi - učitelé, psychologové, rodiče, patrneři atd. Na kurzu budeme provádět několik odblokování s cílem více pochopit rysy ostatních lidí. Kurz Kód těla patří k hlavním pilířům kineziologické práce.  Absolvování kurzu Vám pomůže zlepšit komunikaci a vztahy s lidmi.
   Cena kurzu je 5800 Kč včetně skript.
          

4. kurz - JEDNOTNÝ MOZEK PRO POKROČILÉ (Advanced One Brain) - 4 dny 

  Kurz se podrobněji věnuje emocionálním příčinám dyslexie a zahrnuje další techniky odstranění energetických bloků s cílem zharmonizovat energie v těle. Obsahem kurzu je  práce s čakrami, symboly, Bachovými a květinovými esencemi a esencemi drahokamů. Důraz se klade na využívání Barometru chování, který pomůže k tomu, aby došlo k uvědomění na všech úrovních - vědomé, podvědomé i tělesné. Na kurzu budeme pracovat s potlačeným hněvem a zlepšíme si trávení a vylučování. Cena kurzu je 5800 Kč včetně skript.
 

5. kurz - HLASITĚJŠÍ NEŽ SLOVA (Louder than Words) - 4 dny

Rozšíření kurzu Kódy těla a práce s dalšími 24 rysy obličeje a těla. Obsahem kurzu je využití rysů  k hlubšímu sebepoznání a k práci s klienty. Poznání struktur obličeje a těla pomáhá lépe pochopit sebe i ostatní a zlepšit vzájemné vztahy. Cena je 5800 Kč. 

6. kurz - STRUKTURÁLNÍ NEUROLOGIE (Structural Neurology) – 4 dny

Spojení a rozšíření předešlých základů. Soustřeďuje se na 15 způsobů chování při bolesti (každý problém má svůj specifický projev chování při bolesti). Využití poznatků Tradiční čínské medicíny k harmonizaci energie v těle. Práce s meridiány, testování vybraných svalů horní a spodní části těla,   neurolymfatické body. Cena kurzu je 5800 Kč včetně skript.

 

7. kurz - VZTAHY V OHROŽENÍ (Relationships in Jeopardy) - 4 dny

Na tomto kurzu využijete všechny techniky ONE BRAIN na identifikaci a odblokování nesprávného emocionálního chápání, které ničí vaše vztahy s rodiči, partnery, dětmi a přáteli.  Nebudete už čekat až se změní okolí, ale převezmete zodpovědnost za své chování a své vztahy. Uvolníte si staré a  nefunkční vzorce chování, které vám brání mít kvalitní vztahy a žít život po jakém toužíte. Cena je 6300 Kč.

8. kurz - TĚLESNÉ OBVODY, BOLEST a POROZUMĚNÍ (Body Circuits, Pain and Understanding)- 5 dní

V tomto kurzu se seznámíte s jedinečným pojímáním "energetických obvodů těla" (založeném na více než 50 svalech), se speciální technikou na odblokování stresů spojených s nehodami. Naučíme se využívat teorie pěti prvků z Tradiční čínské medicíny. Cena je 7800 Kč.

9. kurz - DĚTSTVÍ, SEXUALITA A STÁRNUTÍ (Childhood, Sexuality and "Aging") - 4 dny

Po dobu kurzu budete systematicky identifikovat a odstraňovat destruktivní modely chování, pocházející z raného dětství, které omezují naše uvědomění a možnosti volby v dospělosti.

10. kurz - DOSPÍVÁNÍ, DOSPĚLOST A LÁSKA (Adolescence, Maturity and Love) - 4 dny

Kurz je věnován odhalování pocitů viny a jejich odblokování, uvolnění strachu a stresu spojeného s představou trestajícího Boha a odblokování chamtivosti.

11. kurz - VHLEDY DO STRUKTUR FUNKCÍ - 4 dny

      Aktivní práce s rysy obličeje a jejich propojení s odblokováním.

12. kurz - PRAKTIKUM KONZULTANTA

       Praktické procvičování kineziologických dovedností.

13. kurz - ŠKOLENÍ FACILITÁTORŮ - 6 dnů

Náplní kurzu je příprava facilitátorů na práci s klienty a na vedení přednášek. Odblokovávají se problémy spojené s přednášením, s prací se skupinou i s jednotlivci.

 

 Podívejte se také na termíny kurzů.

 

Ceny kurzů metody One Brain jsou neměnné. Jeden den kursu stojí cca 1370 Kč. Od 3. kurzu mají přímí rodinní příslušníci nárok na slevu 50 % z ceny kurzu (manžel/-ka, děti, sourozenci, kteří nemají založenou vlastní rodinu a žijí ve společné domácnosti). Sleva pro opakující studenty je 50 %. V ceně kurzů jsou skripta, pomůcky, mezinárodně platné osvědčení a index pro zápis absolvovaných kurzů.

 

9. - 10. kurz vyučuje ing. Miluška Lhotáková, jedna ze dvou lektorek vyšších stupňů pro Českou republiku

  

Co se na kurzech naučíte?

Již na prvních dvou kurzech metody ONE BRAIN se naučíte techniky, které můžete využít k tomu, abyste pomohli při problémech s učením (čtení, psaní, počítání, soustředění), hyperaktivitou, strachem, problémech v mezilidských vztazích atd. V průběhu dalších kurzů budete pracovat na svých psychických a fyzických problémech, které vznikly v důsledku silných negativních emocionálních zážitků. Budete mít možnost objevovat svůj skrytý potenciál a odstraňovat bloky bránící dosahování vašich cílů.

Díky skupinové energii dochází při odblokováních na kurzech k větším pozitivním změnám než při individuálních odblokováních. Kurzisté tak snadněji přebírají zodpovědnost za pozitivní změnu.

Pro koho jsou  kurzy vhodné?

Kurzy metody One Brain - kineziologie (Three In One Concepts) jsou vhodné především pro ty, kteří chtějí na sobě intenzivněji pracovat a nebojí se nových informací. Budete pak schopni pomoci svým blízkým odstranit jejich strachy a emocionální bloky.
Kolik je kurzů?
Základních kurzů je celkem 12 a jsou doplněny jednodenními minikurzy. Dále čtyři specializované kurzy a dva instruktorské. Kineziologické odblokování zvládnete již po druhém kurzu. Součástí každého kurzu jsou podrobná skripta obsahující cca 100 stránek.
Certifikáty
Po absolvování kurzu obdržíte mezinárodně platné osvědčení vydávané Mezinárodní asociací kineziologů Three in One Concepts v USA a index, kde se zapisují absolvované kurzy. Na základě osvědčení a indexu můžete pokračovat v absolvování kurzů kdekoliv na světě.
Vzdělání lektorů

Každý lektor absolvoval 12 základních, 4 nádstavbové kurzy a kurzy pro instruktory. Pravidelně chodí na setkání instruktorů nazvaných UP-Date bez nichž nemůže dále vyučovat. Povolení učit je vždy na časově omezenou dobu. 

Na stránkách www.amikus.cz a www.3in1concept.net naleznete seznam dalších updatovaných lektorů splňujících podmínky pro vyučování.

 

 Jak se přihlásit na kurz?

Přihlásit se můžete na emailu: la.rihova@seznam.cz

 

Zkušenosti studentů:

".....Kineziologie je pro mne zajímavá metoda odhalování skutečných příčin mnohdy stále se opakujících problémů, což mi připadá jako ta nejúčinější pomoc. Kurz mi zprvu připadal složitý a plný informací, ale po dvojce to opadlo se zjištěním, že je to jen tréningem a zažitím si daných postupů a základních otázek. Je zcela nevyhnutelné, že člověk náhle změní názor na spoustu věcí ve svém životě, protože naráz může zjistit, že třeba neustálá nedorozumění s členem rodiny, se dají řešit s odstupem, nebývalým nadhledem, lehkostí a vlastně mnohem efektivněji, než by člověk kdy čekal. Největším bohatstvím z kurzu pro mne bylo zjištění a přijetí faktu, že každý má své problémy a sám na nich MUSÍ CHTÍT pracovat a ne se tak jen tvářit. Hodně mi to rozkrylo charaktery lidí kolem a již sebou nenechám manipulovat, tak jako dříve......" ( Š. T. absolventka kurzu)

" ...Chtěla jsem se dozvědět něco více o oblasti, která mi byla dosud neznámá a získala jsem nový nadhled na věci, lidi a myšlení. Silně jsem si uvědomila vlastní chyby a omyly, které negativně ovlivnily mé vztahy s druhými lidmi a rodinou. Jsem ráda, že jsem mohla některé své problémy na kurze odblokovat a vím teď jak pokračovat při práci na sobě. Kurz byl velmi odborně vedený, optimisticky naladěný a vše bylo srozumitelně a záživně vysvětleno...." ( K. K. absolventka kurzu)

" ... opakováním kurzů jsem si procvičila provádění korekcí a získala větší jistotu a klid při odblokovávaní ostatních." (D. D.)

„ ... Rozhodla jsem se jít na kurz kineziologie One Brain, protože jsem chtěla řešit zdravotní problémy své malé dcery. Jak jsem procházela jednotlivými kurzy, tak jsem pochopila,  že  pokud jí chci pomoci, tak musím začít od sebe. Kurzy mi pomohly v tom, že jsem si dovolila otevřít se svým pocitům, nebát se připustit a přiznat si své emoce a taky začít pracovat na změně svých nefunkčních postojů, které mě v životě omezují.  Pochopila jsem známou pravdu, že  ne okolí, ale my jsme zodpovědní za to, co se nám v životě děje. Od začátku kurzu jsem ušla velký kus cesty k sobě a  jsem přesvědčena, že žádné knihy nemohou nahradit to, když člověk začne pracovat sám na sobě. V tomto vidím kineziologii jako výbornou cestu, jak objevit a nalézt sám sebe.“ J. M.

„ ... Z prvních dvou kurzů mám radost, naučila jsem se stres lépe zvládnout a díky tomu mi zbývá více síly a energie všímat si drobnějších detailů v běžném životě, i při komunikaci s ostatními. Lépe spím a moje dcera je v kontaktu se mnou radostnější, mazlivější a otevřenější. Manželovi se zdám méně unavená a klidnější (má pocit, že mi kurzy prospěly a rád mě do Brna znovu pošle..).“ D.S.

„... Kineziologie One Brain mi pomohla v tom, abych sebrala síly, přestala se bát, a přestěhovala se zpět domů do svého rodiště, místo abych se nechala bývalým mužem držet v cizím městě jako rukojmí. Na kurz jsem šla proto, že jsem se chtěla něco nového naučit a také bych ráda pomohla sobě a ostatním, kteří mají o pomoc zájem.  Jelikož už delší dobu "jedu" v takovém seberozvoji a sebepoznání, mohu říct, že mě absolvování kurzů posunulo zase dál. Upřímně doufám, že teprve kurzy změní můj život. Hodně velkou cestu jsem teď "ušla", ale ještě kus cesty mám před sebou a doufám, že kurzy mi hodně pomohou v tom, aby vše dobře dopadlo! Moc se těším na další kurzy.“    J.D.

 

„... Poznatky z kurzu mně ovlivnily v náhledu na komunikaci s lidmi, většímu respektu i pochopení jejich reakcí (nejen dospělých lidí, ale i dětí!) a v prožívání svých vlastních emocí. Získané znalosti z kurzu mně také pomáhají lépe v odhadu druhého člověka a podle toho nastavit způsob komunikace. Nejvíce mne ale těší, že jsem schopna více mluvit s dětmi o jejich vlastních trápeních (dříve jsem nevěděla, jak na to). Na kurzech oceňuji: systematičnost předávání poznatků,možnost ihned si nové věci zkoušet s kolegy v kurzu,možnost vlastního odblokovávání. Vlastním prožitkem si člověk hned mohl vyzkoušet a ukotvit nové poznatky. Kurzy byly vedené citlivě a v příjemné atmosféře." M.Š.

„ ... Potřebovala jsem akutně pomoci a doufala jsem, že kurzy metody One Brain mi pomohou se emočně osvobodit. Po kurzech šlo moje sebevědomí rychlostí světla nahoru a to vedlo k odchodu ze vztahu typu oběť–tyran (psychicky). Do mého života začaly přicházet lidé, kteří mě podporují a přijímají mě takovou jaká jsem. No a přebytečná kila šla dolů. Během 4 měsíců ze 78 kg na 59 kg. Na kurzech jsem se cítila příjemně a bylo úžasné objevovat kouzlo a kolosální potenciál mého podvědomí.“ S.K.

„Na kurz jsem se přihlásila, abych si rozšířila obzor, něčemu novému se přiučila a také ze zvědavosti. Seznámila jsem se ze zajímavými lidmi. Také jsem díky novým informacím pochopila věci, které jsem dřív nechápala. Změnilo mi to myšlení a začal lepší, spokojenější život. Kineziologie je úžasná v tom, že dokáže najít příčinu nejen zdravotních problémů, ale i emočních reakcí a tak se dá uzdravit nejen tělo ale i duše. Děkuji.“ J.P.

„ … Na kurz kineziologie One Brain jsem se odhodlala jít především z toho důvodu, že jsem v důsledku absolutního vyčerpání organismu zjistila, že budu muset něco v životě změnit, aby se mi tato situace pokud možno již neopakovala a abych se naučila alespoň trochu pracovat se svojí psychikou.

Nyní si dokážu víc všímat svých „nepřirozených“ reakcí na určité situace. Díky tomu pochopím, na čem bych měla pracovat. I když ze začátku nevím jak situaci změnit a mnohdy se mi bez pomoci One Brain ani nepodaří dívat se na věc jinak, alespoň vím, že realitu života si vytváříme pouze my sami a snažím se ji vytvářet takovou, jakou bych ji chtěla mít. Současně se dívám jinak na „nepřirozené reakce“ ostatních, což velice přispívá k tomu, abych si věci nebrala tak osobně.“ L.P.

Minikurzy

Minikurzy jsou vždy jednodenní a mohou se jich účastnit absolventi 2. stupně kurzu metody One Brain (Základní One Brain). Cena minikurzů je 1500 Kč.

Čekající kila

Stres a negativní emoce mohou způsobovat, že máme pocit, že nám v životě něco chybí a jídlo zdánlivě ten prostor může zaplnit. Pokud dlouhodobě neřešíme své problémy, tak se nějak potřebujeme obrnit před vnějším tlakem. Tuk tuto roli výborně plní. Kineziologické odblokování pomůže zjistit příčiny naší nadváhy a uvolnit negativní emoce z traumatických zážitků. Pokud změníme své destruktivní chování, pomůžeme našemu tělu zharmonizovat energie a zbavit se nadváhy.

Odblokování tvořivého psaní

 Emocionální stres a strach snižuje naši schopnost se soustředit a učit se. Během stresu se odpojí větší část mozku a naše chování a jednání se omezí jen na naučené stereotypy. V ten okamžik nemůžeme tvořit. Musíme přece přežít daný stres a v tu chvíli není čas na vymýšlení různých variant. Odblokování tvořivého psaní pomáhá odstranit bloky vzniklé především při učení.

Barometr na těle

Pocity a emoce ovlivňují funkce fyzického těla, a proto stačí jen letmý pohled na držení těla nebo naslouchání fyzickým symptomům dané osoby, aby nám podalo obrázek o zablokovaných emocích, které způsobují nerovnováhu. Na kurze se dozvíte, jak se Barometr chování promítá na naše tělo, např. že kolena souvisí s pocitem strachu ze ztráty a vztáhneme tyto informace k pravé a levé mozkové hemisféře. Odblokujete si stresy související s  každou úrovní Barometru s cílem zharmonizovat funkce našeho těla a napomoci k jeho regeneraci.

Odblokování postojů - Defusing attitudes 

V dětství jsme převzali způsoby chování svých rodičů jen proto, abychom se vyhnuli kritice, obviňování a trestům. Obětovali jsme svou volbu, abychom splnili jejich očekávání a získali jejich lásku a pozornost. Účelem tohoto semináře je získat zpět sebejistotu a důvěru v sebe sama tím, že identifikujeme a odblokoujeme klíčové postoje (systémy přesvědčení) a sebepopírání, které nás nutí chovat se podle očekávání druhých.

Na co se zaměřujete - Where is your focus

Pokud se nám děje něco co nechceme a nepotřebujeme, je to možná i tím, že jsme záměrně nevytvořili to, co chceme, ale jen bereme a přijímáme to, co je nám nabídnuto ať se nám to líbí nebo ne. Svými myšlenkami  vytváříme něco, s čím pak nebudeme spokojeni. Na kurzu si odblokujete systémy přesvědčení, které vám brání v dosažení vašeho cíle a vytvoříte si podmínky pro uskutečnění vašeho záměru.

Životní změny - Life changes

Kurz je vhodný pro ty, kteří nejsou  spokojeni se svým životem a s tím, jak se chová jejich okolí a stále čekají, kdy se něco konečně změní. Jednodušší než změnit druhého je změnit sám sebe. Během odblokování zjistíte, jaké systémy přesvědčení a představy o sobě sama Vám brání ve splnění vašich tužeb a vytvoříte si záměr do budoucnosti.

 

Informace o dalších  minikurzech najdete na:
 vehuiah
TOPlist