Kineziologie One Brain - poradna Brno

Kineziologie princip metody

 

Princip metody One Brain - kineziologie 

Název metody One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na strach, bolest nebo strach z bolesti nabývá formy neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, nebo-li zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie a především poruchy učení – např. DYSLEXIE.

Poruchy učení, ADHD jsou popsány jako poruchy řeči  a učení (psaní, čtení, pravopisu, atd.), hyperaktivita, poruchy koordinace  respektive nedostatek spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry. Navzdory výzkumu se často problémy učení řešily medikamentózní léčbou, která však ve většině případů potíže s učením neřeší.

Poruchy učení jsou způsobeny nesprávnou komunikací  mezi pravou a  levou mozkovou hemisférou a obvykle také mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem, které jsou tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti, případně strachu z bolesti si jedinec v mozku naprogramuje u některých svých schopností "bílé skvrny". Od  traumatizujícího  okamžiku pak po celý život existenci těchto schopností popírá.

Pomocí kineziologie One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok.

Kineziologie je nauka o svalech. Kineziologický svalový test nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající korekci, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit. Facilitátor jemně zatlačí na mírně předpaženou ruku klienta aby získal odpověď na svou otázku. Negativní emoce sval oslabí a kladná zpevní. Takto snadno získáme všechny potřebné informace k odblokování. Vztah „mozek – sval“ je totiž obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Samotné korekce metody One brain se skládají z mimořádně jednoduchých časově nenáročných pohybů, dotyků, případně i světelného působení. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek lze docílit tak nepatrným zásahem.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo využívá kineziologii - One Brain, pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí. Klient pak může využívat celý svůj mozkový potenciál i tehdy, dostane-li se do podobné stresové situace. Záleží už jen na ochotě klieta hledat nové možnosti řešení svých situací.

"Osvobozujeme-li své stresy, zlepšujeme genetický kód svůj a genetický kód svých potomků. To jest, likvidujeme spolu s tím i ty nemoci, které ještě nevznikly, ale už se začaly rýsovat na našem horizontu. Taková je skutečná preventivní medicína."

                                                                                                                                        Luule Viilma - V souznění se sebou

 

 

TOPlist